XÃ BẠCH LONG

A- THÔNG TIN CHUNG:

ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH LONG

ĐỊA CHỈ: XÓM THÀNH TIẾN, XÃ BẠCH LONG, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Số điện thoại: 0228.6554.551

Email: bachlong.gty@namdinh.gov.vnTrụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bạch Long
B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

# THƯỞNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Hữu Tình

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1976

Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0986.135.800
 
 
 
 
 

 

Đồng chí : Lã Thị Thoa

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1982

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Trình độ chuyên môn : Đại Học ĐIện Lực

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Số điện thoại: 0965789879

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Đình Chung

Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1964

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0987429232

 

 

Đồng chí: Trần Văn Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1977

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0978290747

 

 

 

Đ/c Phạm Văn Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1985

Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0978113035


# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ NHÂN DÂN

 

  

 Đ/c Nguyễn Văn Chín
Ngày, tháng, năm sinh: 29/4/1974
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0978493762
 
Đ/c Nguyễn Văn Trụ
Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1963
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sỹ quan chỉ huy
Số điện thoại: 0347967975

 
Đ/c Phạm Văn Thái
Ngày, tháng, năm sinh: 18/7/1985
Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn : trung cấp Quân sự
trình độ lý luân chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0376814867

 

Đ/c Mai Văn Huy

Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1973
Tư pháp - Hộ Tịch
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0987170286

 


Đ/c Phạm Thị Oanh
Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1978
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã
Trình độ chuyên môn : Trung cấp cán bộ Phụ nữ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0976927266

 

 
# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 
Đ/c Nguyễn Văn Trọng
Ngày, tháng, năm sinh: 28/5/1989
Công chức VP HĐND - UBND xã
Trình độ chuyên môn : Đại Học TD - Thể Thao
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0974920030
 

anh tin bai

 
Đ/c Nguyễn Thị Thuý 
Ngày, tháng, năm sinh:10/9/1992
Công chức Văn phòng  Thống kê
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán
Số điện thoại: 0975098836

 
Đ/c Đỗ Văn Minh
Ngày, tháng năm sinh: 10/3/1981
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoai: 0984958166
 

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Hồng Lê
Ngày, tháng, năm sinh: 21/2/1997
Công chức Văn hoá phụ trách Lao động TB&XH
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bảo hiểm
Số điện thoại: 0968036491


 


Đ/c Nguyễn Văn Dinh
Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1966
Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
Số điện thoại: 0983324027


 

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh
Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1979
Công chức Tài chính - kế toán 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0983617463

 

anh tin bai
            

Đ/c Nguyễn Thị Hương Liên
Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1989
Công chức Địa chính - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai
Số điện thoại: 0979620325

 

 

anh tin bai

Đ/c Lê Thị Diễm Hương
Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1994
Công chức Văn hoá phụ trách Văn hoá TD&TT
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
Số điện thoại: 0354522115


 

 

 
 


# CÔNG AN XÃ

 

Đ/c Lê Huy Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1975
Cấp bậc: Trung Tá
Chức vụ: Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Học viện Cành sát nhân dân
Số điện thoại: 0916004018

anh tin bai
 

Đ/c Phạm Xuân Huy
Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1994
Cấp bậc: Trung Uý
Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Học viện Cành sát nhân dân
Số điện thoại: 0344416789


# HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DIÊM NGHIỆP 
   

Đ/c: Lại Văn Tiến
Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1958
Chức vụ : CHủ tịch HĐQT HTX dịch vụ Diêm Nghiệp Bạch Long
Sđt: 0976196609 


 

                    


 
Đ/c : Đỗ Đức Mạnh
Ngày, tháng, năm sinh : 01/9/1958
Chức vụ: Thành viên HĐQT HTX Dịch vụ Diêm Nghiệp Bạch Long 
Sđt : 0398031392
Đ/c : Đặng Trọng Bàng
Ngày, tháng, năm sinh : 13/8/1973
Chức vụ: Kiểm soát viên HĐQT HTX Dịch vụ Diêm Nghiệp Bạch Long
Sđt : 0796065247

 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang