Chi bộ Thành Tiến xã Bạch Long Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 41
Được chỉ đạo làm điểm, Chi bộ xóm Thành Tiến xã Bạch Long tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Côn - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Thường trực Đảng ủy địa phương.
 Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ xóm Thành Tiến đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra. Đáng chú ý, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xóm đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xóm NTM kiểu mẫu năm 2020. Một số ngành nghề như sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, trồng màu, kinh doanh dịch vụ được duy trì và phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân. Trong xóm hiện không còn gia đình thuộc diện hộ nghèo, diện mạo khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giữ vững ANTT thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh, 97%  số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được phát huy thông qua việc tập hợp quần chúng, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Qua đánh giá, hàng năm 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ đạt TSVM.
anh tin bai

                   Đồng chí Vũ Ngọc Côn - TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hữu Tình - Bí thư Đảng ủy xã Bạch Long chỉ đạo Đại hội

        Tại Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Thành Tiến thông qua Nghị quyết với mục tiêu phấn đấu duy trì nghề sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của ngày công để kè sông, mở rộng đường xóm; nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững danh hiệu xóm NTM kiểu mẫu. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 – 100 triệu đồng/năm. Duy trì nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt Đảng; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh./.

anh tin bai

Lãnh đạo UBMTTQ huyện, Đảng ủy địa phương chúc mừng Chi ủy xóm Thành Tiến, nhiệm kỳ 2022-2025

 

     Phương Nam

 Trung tâm VH -TT- TT Giao Thủy

 

 

Tin khác
1 2 3 4 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang