Kỳ họp thứ tư HĐND xã Bạch Long khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 38

HĐND xã Bạch Long khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư  để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất của địa phương như: Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bạch Long đến năm 2030; đăng ký các Dự án trung hạn cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ phát triển KT-XH và xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2026.

anh tin bai

Đ/c  Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã trình HĐND xã về báo cao quy hoạch chung xây dựng xã Bạch Long

Tại Kỳ họp, UBND xã đã trình HĐND về việc báo cáo quy hoạch chung xây dựng xã Bạch Long đến năm 2030 gồm: Hệ thống trung tâm hành chính công cộng, công trình  Y tế, văn hóa thể thao, giáo dục; Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư trong nông thôn; định hướng quy hoạch khu dịch vụ thương mại; định hướng phát triển công nghiệp, khu vực sản xuất công nghiệp; định hướng phát triển khu vực sản xuất nông nghiệp; định hướng quy hoạch các công trình khác; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tờ trình về việc đăng ký các Dự án trung hạn đầu tư, cải tạo, nâng cấp các hạng mục cồn trình phục vụ phát triển KT-XH và xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2026 gồm: Nâng cấp cải tạo tu sửa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã; xây mới nhà máy xử lý rác thải phục vụ 3 xã (Bạch Long- Giao Yến- Giao Phong); xây dựng tuyến đường bờ vùng phía Bắc sông Vọng từ xóm Tân Phú đến xóm Hoành Tiến; xây dựng tuyến đường bờ vùng phía bờ sông Vọng từ xóm Nam Hải - xóm Trung Đường - xóm Xuân Ninh; nâng cấp xây dựng Trạm Y tế xã; xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học xã Bạch Long;tuyến đường trục liên xóm Tân Phú - xóm Hoành Tiến ; quy hoạch xây dựng mới trường Mầm non. Kỳ họp đã thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã. Các đại biểu HĐND xã Bạch Long đã tiến hành thảo luận, bày tỏ sự nhất trí cao về tính cần thiết của các Nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời biểu quyết thông qua các Nghị quyết làm cơ sở pháp lý cho UBND xã triển khai tổ chức thực hiện.

 
anh tin bai

Đ/C Nguyễn Hữu Tình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Tình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Long đề nghị các tổ chức đoàn thể, các cơ sở xóm đội triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND xã đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật góp phần vào sự phát triển KT - XH, QP - AN của địa phương trong những năm tiếp theo.

Thực hiện : Hoàng Mai - trung tâm VHTT 

Tin khác
1 2 3 4 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang