Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bạch Long lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 197
Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã Bạch Long phấn đấu 100% cán bộ hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống. Kết nạp 98% trở lên số CCB về địa phương có đủ điều kiện vào hội. Vận động, tập hợp 89% CQN tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Hàng năm có 100% số chi hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 30% chi hội trở lên đạt vững mạnh xuất sắc). Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 97% trở lên CCB đạt CCB gương mẫu; 96% trở lên gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Hội viên CCB gương mẫu thực hiện phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu. Phấn đấu có 65% trở lên gia đình CCB có mức sống khá và giàu; xây dựng quỹ hội bình quân đạt 500.000 đồng trở lên/1 hội viên. Có 80% trở lên hội viên và 100% cán bộ, hội viên được học tập, tập huấn theo phân cấp…
anh tin bai

                                                            Đại hội Đại biểu Hội CCB xã Bạch Long lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027

 Hội CCB xã Bạch Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đại tá Nguyễn Tư Lệnh - Trưởng Ban kinh tế hội CCB tỉnh Nam Định; các đồng chí TVHU, Huyện ủy viên phụ trách xã; lãnh đạo Hội CCB huyện; lãnh đạo địa phương cùng trên 80 cán bộ, hội viên CCB tiêu biểu trong toàn xã

anh tin bai

                Đồng chí Nguyễn Văn Trụ - Chủ tịch Hội CCB khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phát biểu khai mạc Đại hội

 Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Bạch Long đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị Quyết đại hội lần thứ VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của địa phương. Phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Hội CCB luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, thông tin cho cán bộ hội viên hội về tình hình thời sự, chính trị, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Phong trào “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế ’’ xuyên suốt cả quá trình hoạt động của hội cựu chiến binh Việt Nam nói chung, Hội Cựu chiến binh xã Bạch Long nói riêng phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ’’ khơi dậy nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam “ lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều’’ tiếp tục cống hiến sức lực làm giàu cho gia đình và quê hương, nhiều mô hình đã áp dụng KHKT vào sản xuất, mở rộng phát triển ngành nghề nên tỷ lệ hội viên có mức sống khá và giàu tăng lên. Trong phong trào “CCB tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” có gia đình hội viên đã ủng hộ từ 30 - 40 triệu đồng để làm giao thông thôn, xóm. Tập hợp, đoàn kết hội viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về mọi mặt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân tại địa phương, Vận động hội viên gương mẫu tham gia các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở địa phương phát động. Trọng tâm là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM kiểu mẫu”, “Khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội”; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid 19; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt; phong trào khuyến học, khuyến tài…

anh tin bai

                        Đại tá Nguyễn Tư Lệnh - Trưởng Ban kinh tế hội CCB tỉnh Nam Định phát biểu tại Đại Hội

 Bên cạnh đó, hội CCB xã luôn duy trì các phong trào sát với nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với đặc thù từng chi hội. Tuyên truyền hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo nhanh bền vững, làm giàu hợp pháp chính đáng của hội viên, Hàng năm hội kết nạp được từ 10 - 15 hội viên. Qua bình xét, phân loại chất lượng tổ chức Hội và hội viên hàng năm có 100 % chi hội đạt hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phối hợp với đoàn xã và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và xây dựng củng cố cho tổ chức đoàn, đội cơ sở.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hữu Tình - Bí thư Đảng ủy xã Bạch Long phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đại tá Nguyễn Tư Lệnh - Trưởng Ban kinh tế Hội CCB tỉnh Nam Định, đại tá Vũ Văn Lợi - Phó Chủ tịch CCB huyện đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã Bạch Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Bạch Long tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM kiểu mẫu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; thường xuyên tuyên truyền tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

 

anh tin bai

Đại tá Vũ Văn Lợi - Phó Chủ tịch CCB huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

anh tin bai

        Đồng chí Trần Hoài Thanh - HUV, Chánh Văn phòng HU, HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai

                             Ban chấp hành Hội CCB xã Bạch Long khóa VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội

                                                                                               Thực hiện: Hoàng Mai - THVH huyện

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang