Đảng ủy xã Bạch Long quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lượt xem: 85
Tại hội nghị đảng viên được truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết: Trong đó các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tập trung kiểm soát đại dịch Covid -19, phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội…3 đột phá chiến lược là hoàn thiện  đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

       Đảng ủy xã Bạch Long tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 40, 45 năm tuổi đảng.

 
Đồng chí Phan Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 

       Tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết: Chủ đề của Đại hội, tổng kết những thành tựu mà Đại hội XII đạt được, cũng như tầm nhìn, định hướng phát triển của đất nước ta. Trong đó các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tập trung kiểm soát đại dịch Covid -19, phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội…3 đột phá chiến lược là hoàn thiện  đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế xã hội.

 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tình - Bí thư Đảng ủy xã Bạch Long triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 

       Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy xã Bạch Long đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tình hình chính trị, kinh tế xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững. Đảng ủy đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp 3 đảng viên mới, cử 2 quần chúng ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng. Về công tác sản xuất, chăn nuôi sản lượng muối ước đạt 2.800 tấn, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xảy ra tại địa bàn xã phần nào ảnh hưởng đến chăn nuôi địa phương. Theo đó, địa phương chỉ đạo các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại làm tốt công tác phòng bệnh bảo vệ đàn vật nuôi. Đối với công tác tài nguyên môi trường đã hoàn thiện 86 hồ sơ đính chính, thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, được đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao. 3 xóm Thành Tiến, Hải Yến và Liên Hải được công nhận xóm NTM kiểu mẫu năm 2020. Văn hóa, xã hội được duy trì nề nếp, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định.

       Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 tiếp tục chỉ đạo Ban nông nghiệp, HTX vận động nhân dân bám nắng sản xuất muối hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi an toàn. Kết hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Đôn đốc đơn vị thiết kết khu dân cư tập trung của xã để đảm bảo thời gian và kế hoạch. Lực lượng công an tiếp tục tuần tra, kiểm soát, mật phục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí 40, 45 năm tuổi đảng
Ngọc Thanh VHTT-TDTT xã Bạch Long.
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang