Phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 80

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Giao Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu chức danh Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện. Đồng chí  Doãn Quang Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ mới. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu nhận nhiệm vụ. Cổng Thông tin điện tử huyện Giao Thủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 
 

                             Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy.

 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết, thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên UBND huyện vừa được HĐND huyện bầu, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn đối với chúng tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã tin tưởng giao phó. Để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm đó chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, xây dựng tập thể UBND huyện vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương Giao Thủy cùng những thành quả đã đạt được của các thế hệ các đồng chí lãnh đạo, các nhiệm kỳ trước, khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế của huyện nhà quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Giao Thủy phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các Nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:

Một là, Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các quy hoạch của huyện, trong đó chú trọng quy hoạch khu, cụm công nghiệp, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông, quy hoạch du lịch, quy hoạch phát triển nông nghiệp chất lượng cao, quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản... Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về con người, nguồn lực đất đai, lợi thế của huyện ven biển; trước mắt chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho sự tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Hai là, Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển Kinh tế biển, của Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 huyện Giao Thủy sẽ đạt huyện Nông thôn mới nâng cao.

Ba là, Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Tập trung xúc tiến đầu tư, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào Khu công nghiệp Hải Long với quy mô trên 1.000 ha; các Cụm công nghiệp Giao Thiện, Giao Yến, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải…

Bốn là, Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục..., chú trọng phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng thị trấn Đại Đồng, thị trấn Hoành Nha, thị trấn Giao Thủy (gồm toàn bộ thị trấn Ngô Đồng và xã Hoành Sơn), nâng cấp thị trấn Quất Lâm thành đô thị loại IV.

Năm là, Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu là, Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Bảy là, Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện...

Để UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi và các đồng chí thành viên UBND huyện luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành của tỉnh; sự lãnh đạo thường xuyên của Huyện uỷ; sự giám sát của HĐND huyện, của các vị đại biểu HĐND huyện; sự phối hợp của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt UBND huyện, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Bạch Long
Địa chỉ: xóm Thành Tiến - xã Bạch Long - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0228.6554.551 - Email: xabachlong.gty@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang